Na kovárně

Tipy v okolí//

Restaurace

TIPY NA VÝLETY PO KRKONOŠÍCH //

Sněžka – nejvyšší hora Čech ( 1602m.n.m. )

Tato výrazná dominanta Krkonoš je oblíbeným cílem pěších horských tůr. Z vrcholu jsou krásné výhledy daleko do kraje na českou i polskou stranu. Na vrcholu stojí kruhová kaple sv. Vavřince z r. 1665, Polská bouda z r. 1976 s meteorologickou stanicí a nová Česká poštovna postavena v letech 2005-2006. Opodál stála mezi lety 1899-2009 budova původní poštovny, což bylo nejvyšší místo v ČR, kde bylo možno získat poštovní razítko. Stará poštovna byla r. 2009 rozebrána a převezena na Javorovou skálu ( asi 7 km jihozápadně od Sedlec-Prčice), kde byla posléze znovu sestavena. Od roku 1850 byla na vrcholu také stará Polská (původně Slezská) bouda, která byla r. 1976 nahrazena současnou moderní Polskou boudou, a Česká bouda, zbouraná r. 2009. Ze Špindlerova Mlýna se na Sněžku dostanete pouze pěšky několikerými cestami. Z Pece pod Sněžkou vede na vrchol lanová dráha (ze Špindlu do Pece pod Sněžkou cca 48 km autem či autobusem ).

Trasa č.1: Špindlerova Bouda – Sněžka

Ze Špindlerova Mlýna autobusem ( jezdí denně ) na Špindlerovu boudu (1198m.n.m.) – po červené turistické značce ( cesta Česko- polského přátelství) – přes Slunečník (1423m.n.m) – Slezskou boudu (1395m.n.m) – na Sněžku.

Délka trasy 9,3 km, cca 3,5 hod.

Trasa č.2: Špindlerův Mlýn – Dlouhý důl – Sněžka

Z centra Špindlu – Svatopetrským údolím – k hotelu Esprit – Dlouhým dolem – kolem Červinkovy mohyly – na Výrovku dále po červené ke kapličce ( památník obětem hor ) – k Luční boudě – dále navazuje modrá turistická značka – přes Slezskou boudu – na Sněžku.

Délka trasy 13,4 km, cca 5,5 hod.

Trasa č.3 Špindlerův Mlýn – Kozí Hřbety – Sněžka

Z centra Špindlu – po červené tur. značce – kolem hotelu Belmonte nahoru ke kostelíku – dále kolem školy – po Staré Bucharově cestě – kolem hotelu Horal a Panorama – Kozími hřbety – kolem Rennerovy studánky ( bývalá Rennerova bouda ) – na Luční boudu – dále pokračuje modrá tur. značka – přes Slezskou boudu – na Sněžku.

Délka trasy 13,4 km, cca 5,5 hod.

Trasa č.4: Špindlerův Mlýn – údolí Bílého Labe – Sněžka

Z centra Špindlu po modré tur. značce – proti proudu Labe – kolem lanovky na Medvědín – ke srubu KRNAPu – dále doprava k Dívčím lávkám – Weberovou cestou – k boudě U Bílého Labe – údolím Bílého Labe – na Luční boudu – Slezskou boudu – na Sněžku.

Délka trasy 15,5 km, cca 6,5 hod.

Trasa č.5: Špindlerův Mlýn – Klínovy boudy – Sněžka

Z centra Špindlu po zelené k lanovce Svatý Petr – lanovkou na Pláně – po zelené tur. značce – na boudu Na Pláni – přes Klínové boudy – k Chalupě na Rozcestí – přes Výrovku – ke kapličce ( památník obětem hor ) – k Luční boudě – dále navazuje modrá tur. značka – přes Slezskou boudu na Sněžku.

Délka trasy 18,2 km, cca 7,5 hod.

Trasa č.6: Špindlerův Mlýn- Pec pod Sněžkou – Sněžka

Ze Špindlu – autobusem do Pece pod Sněžkou – z centra Pece po modré tur. značce k lanovce – lanovkou přes Růžovou horu – na Sněžku.

Délka trasy autobusem 48Km

Pramen Labe

Pramen Labe je označení místa na hřebeni Krkonoš, pro turistické účely symbolicky upraveného jako počátek řeky Labe. Nachází se v nadmořské výšce 1387 m.n.m. na Labské louce. Skutečné prameniště Labe se nachází v rašeliništích asi 150 až 300 m odtud a je z důvodů ochrany přírody veřejnosti nepřístupné. Roku 1968 zde byla postavena kamenná stěna s barevnými znaky 26 významných měst, jimiž Labe na své cestě k moři protéká. Autorem stěny byl Jiří Škopek.

Trasa č.1: Špindlerův Mlýn – Medvědín – Pramen Labe

Z centra k Aquaparku pod Medvědínem – k lanovce na Medvědín – lanovkou na Medvědín – dále po žluté tur. značce – přes Svinské louže – na Šmídovu vyhlídku ( panoramatická vyhlídka ) – dále pokračuje červená tur. značka – na Vrbatovu boudu a Zlaté návrší – kolem mohyly Hanče a Vrbaty – k Ambrožově vyhlídce a Pančavskému vodopádu – Labská bouda – po zelené k Prameni Labe.

Zajímavosti na trase:

-Šmídova vyhlídka

-Mohyla Hanče a Vrbaty

-Pančavský vodopád

-Pramen Labe

Délka trasy 6,1 km, cca 2,5hod.

Trasa č.2: Špindlerův Mlýn – Horní Mísečky – Pramen Labe

Z centra k Harachově skále – Horní Mísečky ( od Jilemnické boudy ) – autobusem -na Vrbatovu boudu a Zlaté návrší – kolem Mohyly Hanče a Vrbaty – k Ambrožově vyhlídce a Pančavskému vodopádu – Labská bouda.

Délka trasy 3,3 km, cca 1,5 hod. k Jílemnické boudě

Délka trasy 3,2 km, cca 1 hod. od Vrbatovy boudy k prameni Labe

Rozhledna Žalý

 

Rozhledna a první hostinec byly na vrcholu hory “Přední Žalý” postaveny na povel hraběte Jana Harracha. Hostinec byl dokončen v roce 1890, rozhledna dva roky nato. Kamenná rozhledna stojí ve své původní podobě na vrcholu hory Žalý dodnes. Původní hostinec (roubená dřevěná stavba) však na přelomu 19. a 20. století shořel. Byl nahrazen lehkou montovanou dřevěnou stavbou, která byla původně součástí Zemské Jubilejní Výstavy. Stavba zde stála až do druhé světové války, kdy byla během okupace zničena. Od té doby až do roku 2008 zde stály pouze základy původní stavby a tradice čekala na své znovuzrození.

Rozhledna Žalý, kterou nechal postavit již v r. 1890 hrabě Harrach, je unikátní svojí scenérií. Nabízí pohled jak do kraje (za dobré viditelnosti Hradec Králové, Turnov, dokonce i Praha), tak na nejdůležitější majestáty pohoří Krkonoš (Sněžka, Kotel, Luční, Černá Hora, mohylu Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší, Medvědín, ap.).

Herlíkovice – rozhledna Žalý – Špindlerův Mlýn

 

Z Herlíkovic – lanovou dráhou na Přední Žalý – po lesní cestě k rozhledně Žalý – po červené směr Špindlerův Mlýn – Rovinka – Občerstvení u Piráta – po zelené na Třídomí – Jižní okraj Labské – po modré do Špindlerova Mlýna.

délka trasy 8,1 km, cca 2,5 hod.

Sněžné Jámy

Sněžné jámy jsou jedním z nejznámějších a nejfotogeničtějších míst v Krkonoších. Již z dálky vás k nim spolehlivě dovede dominanta charakteristické stavby – boudy zvané Wavel na vrcholu Vysoká Plán. Ta v minulosti sloužila jako turistická chata, ale dnes už slouží pouze jako televizní vysílač pro Polsko. Hlavní hřeben tady skalními stěnami prudce padá na polskou stranu do hlubokých jam – ledovcem kdysi vyhloubených kotlů – na jejichž dnu se nachází malá ledovcová jezírka. Stejně jako v ostatních ledovcových karech se v nich nachází botanické klenoty Krkonoš.

Špindlerův Mlýn – Sněžné Jámy – Špindlerův Mlýn

Autobusem na Špindlerovu boudu – po červené tur. trase ( cesta Česko – polského přátelství ) přes Petrovu boudu – Dívčí a Mužské kameny – Sedlo nad Martinovkou – Kamanův pomník – Pomník O. Rysa – Sněžné jámy – zpět do Špindlu po žluté k rozcestníku nad vyhlídkou Labského vodopádu – dále po zelené Martinova bouda – Brádlerovy boudy – Medvědí boudy – Dívčí Lávky – od Dívčích lávek po modré kolem restaurace Myslivna – srub KRNAPu – lanová dráha Medvědín – centrum Šp. Mlýna.

Délka trasy 22,4Km, cca 8hod.

Labská přehrada

Gravitační přehrada Labská na Labi pod Špindlerovým Mlýnem byla vybudována v letech 1910 až 1916. Byla postavena v rámci programu podle zákonů z roku 1902 o stavbě soustavy nádrží a z roku 1903 o provádění říčních úprav a zřizování ochranných nádrží. Vydání těchto zákonů si vynutily velké škody po katastrofálních povodních v letech 1888, 1890 a 1897. Přehrada je nejhořejším stupněm soustavy vodních děl na Labi, který zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Účel vodního díla: – ochrana území před velkými vodami. – energetické využití. Postup stavby. Jak již bylo uvedeno, přehrada byla vybudována v letech 1910 až 1916 firmou Redlich a Berger nákladem 3.500.000 rakouských korun. Hráz je založena v orthorulách 4 až 7 m pod původním terénem s vyjímkou pravobřežního zavázání, kde založení přelivu a kaskád bylo provedeno až v hloubce 16 m. Při stavbě nebylo provedeno žádné zamezení pronikání vody podložím hráze, což ukázali zkoušky propustnosti při dodatečném geologickém průzkumu. Pro převedení vody mimo staveniště byl vybudován obtokový tunel kruhového profilu o průměru 7 m. Je vylámán v rostlé skále v levém břehu a pouze v krátkém úseku u portálu je obezděn rulovým kamenem. Po dokončení stavby se do tunelu zabudovaly uzávěry ovládané šachtou z domku hrázného, aby mohl sloužit jako výpust. Do tunelu je také zaústěn levobřežní šachtový přeliv. Pro měření přítoku a odtoku byly pod i nad nádrží vybudovány limnigrafy. Hráz i okolní objekty byly vybudovány na tehdejší technické možnosti ve velmi krátké době, i když se stavba nachází v prostředí, kde díky povětrnostním podmínkám nelze stavební práce plně rozvinout po dobu 5 až 6 měsíců v roce. Dělníci, kteří pracovali na vodním díle, byli povětšinou zkušení pracovníci z evropských stavenišť vodních děl a tunelů. Protože vodní dílo bylo dostavěno v polovině 1. světové války a mělo se stát symbolem rakouského mocnářství, byla na vzdušním líci hráze těsně pod korunou umístěna mohutná, v betonu provedená dvouhlavá rakouská orlice a pod ní velký znak z vyčnívajících obkladních kamenů líce znázorňující iniciály panovníka Františka Josefa 1. Kolem těchto dvou znaků se počátkem vzniku Československé republiky rozvinula řada jednání s cílem oba z hráze odstranit. Orlice byla zabetonována již v roce 1920, iniciály panovníka však zůstali až do roku 1926, protože nebylo dodavatele, ani jednotného názoru na způsob odstranění. Iniciály byly upraveny tak, že od roku 1926 až do dneška můžeme číst na vzdušním líci hráze písmena R. Č. znamenající Republika Československá. Od napuštění přehrady v roce 1916 byly pozorovány stále zvětšující se průsaky hrází máčející vzdušní líc. V roce 1930 činil naměřený průsak 314 l/min. Proto bylo nařízeno, aby se nádrž udržovala pokud možno prázdná. Z podnětu ministerstva veřejných prací byl zpracován projekt na opravu ve dvou variantách. K rekonstrukci však nedošlo, protože podle tehdejšího posouzení nebylo porušení zdiva a průsaky tak vážné, aby mohlo dojít k porušení díla a ohrožení obyvatel. Teprve v roce 1958 bylo rozhodnuto o rekonstrukci přehrady a až v roce 1966 byly opravné práce zahájeny. Při rekonstrukci byly provedeny následující práce: Utěsnění návodního líce a předsypu. Předsyp byl utěsněn fólii PVC, která se ale neosvědčila. Proto se přistoupilo ke klasické injektáži zdiva hráze, přestože v původním záměru opravy se na základě zkušebních vrtů v hrázovém tělese jevilo zajištění vodotěsnosti injektáží nezaručené. Dále bylo provedeno přikotvení šoupátkových věží železnými kotvami, protože byly odtrženy od vlastního tělesa hráze. V části tunelu byla provedena obezdívka, neboť ve dvou místech skály se začaly objevovat poruchy. Porušené zdivo šachty, šachtový přeliv a zdivo uzávěrů obtokové štoly bylo injektováno. Původní šoupátka světlosti 1100 mm byly vyměněny za šoupátka 1000 mm s elektrickým pohonem. Jejich výměna nemá podstatný vliv na funkci nádrže. Současně s rekonstrukcí hráze se opravoval i přítokový a odtokový limnigraf a záměrem bylo sledování pohybu hráze. Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s.

Údolí Bílého Labe

Naučná stezka Čertův důl – začíná u boudy U Bílého Labe, skrývá kromě přírodních krás zejména mimořádně zachovalé hrázenářské dílo na Čertově strouze, staré více než 100 let.

Z centra Špindlerova Mlýna od bílého mostu – po modré proti proudu Labe – kolem lanovky na Medvědín – ke srubu KRNAPu – dále doprava k Dívčím lávkám – Weberovou cestou – k boudě U Bílého Labe – dále po žluté zpět do Špindlu.

Labský důl

Z centra Špindlerova Mlýna od Bílého mostu – po modré proti proudu řeky Labe – kolem lanové dráhy Medvědín – od srubu KRNAPu – rovně stále po modré – na konec Labského dolu – zpět do centra Špindlu.

Zajímavosti na trase: Labské kaskády, Malý Labský vodopád, výhled na Pančavský vodopád.

Svatopetrským údolím

Z centra Špindlerova Mlýna – od pošty – po zelené přes náměstí k hotelu Belmonte – dále nahoru kolem hotelu Windsdor a budovy místní školy – na rozcestí pod hotelem Horal – Zvon – dolu do Svatopeterského údolí k hotelu Esprit – dále do Dlouhého dolu k sezónnímu srubu KRNAPu – zpět po proudu Dolského potoka – kolem hotelu Stoh – Martin a Kristýna – do lyžařského areálu Svatý Petr – a dále zpět do centra Špindlerova Mlýna.

Monkey Park a Bobová dráha ( podrobné info ZDE )

Aquapark Špindlerův Mlýn ( podrobné info ZDE )

Aquapark se nachází naproti dolní stanici lanové dráhy na Medvědín. V areálu se nachází velký bazén, dětský bazén, tři tobogány, vodní hřib, vířivka, divoká řeka, vodní kola. K dispozici je dále sauna, vodní pára, masáže.

Plavecký bazén vojenská zotavovna Bedřichov ( podrobné info ZDE )

SNOWTUBING Bedřichov ( podrobné info ZDE )

 

Motorest Na Kovárně

Kontakty

Pondělí – Neděle

11:00 – 21:00

Zavolejte nám

Motorest Na Kovárně

Dolní Branná 182, 543 62 Dolní Branná

Email

daniel@siftanc.com